Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego

W dniu wczorajszym włodarze miasta Poznania rozstrzygnęli konkurs na projekt architektoniczny Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce.
Otwarcie centrum ma nastąpić w 2012 roku. Budynek ma stanąć na drugim brzegu Cybiny.
Poniżej wizualizacja zwycięskiego projektu.

Czym dokładnie będzie centrum i jakie funkcje będzie spełniać, ciężko powiedzieć. W ogłoszeniu Rady Miasta z dnia 8 lipca 2009 czytamy:

Interaktywne Centrum Historii, przy wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych, pozwoli na odczytanie bogatych treści historycznych i duchowych tego miejsca, co prowadzić będzie do budowania tożsamości narodowej, świadomości własnej historii i dumy z bycia Polakiem.
Interaktywne Centrum Historii stanie się istotnym na kulturowej mapie Polski miejscem mówiącym o historii naszego kraju, nadając tym samym poznańskiemu Ostrowowi Tumskiemu należny mu prestiż jednej z najistotniejszych w skali kraju spuścizny historycznej i kulturowej. Interaktywne Centrum Historii stanie się również integralnym elementem zaczynającego się w Poznaniu Szlaku Piastowskiego. Centrum będzie przekazywać odwiedzającym treści wprowadzające do tematyki Szlaku Piastowskiego i zachęcające do poznawania pozostałych zabytków na nim zlokalizowanych. Tym samym przyczyni się do pełnego włączenia Ostrowa Tumskiego w Poznaniu w jeden z najważniejszych polskich szlaków kulturowych.
Na pewno nie będzie to muzeum, Centrum ma edukować opierając się na:

(...) innowacyjnych multimedialnych technikach audiowizualnych: projekcjach holograficznych i filmowych, wykorzystaniu makiet, plansz i wizualizacji oraz aranżacji przestrzennych.
Brzmi obiecująco :)

Źródła:

Komentarze

Popularne posty