Lednickie czerpaczki

Dziś pod lupę idą rekonstrukcje z Ostrowa Lednickiego. Czerpaki zakończone uchwytami w kształcie ptasich głów zostały odnalezione tam w liczbie sześciu egzemplarzy. My - jako drużyna - zdecydowaliśmy się na kaczą parkę. Inne okazy zakończone są między innymi końskimi bądź niedźwiedzimi łebkami. Jest to kolejny przypadek, który pokazuje, że chętnie ozdabiano - obok noży i łyżek - inne przedmioty codziennego użytku.

Rekonstrukcja czerpaków z Jeziora Lednickiego datowanych na okres wczesnośredniowieczny

Rekonstrukcja czerpaków z Jeziora Lednickiego datowanych na okres wczesnośredniowieczny

Czerpaki doczekały się obszernej bibliografii, to chyba wpływ ich uroku na badaczy ;)

M. Grupa, Sprzęt i wyposażenie gospodarstwa domowego [w:] Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, T. I, Lednica - Toruń 2000, s. 139 - 162.
A. Kola, G. Wilke, Mosty sprzed tysiąca lat , Toruń 2000, s. 91.
T. Stępnik, Średniowieczne wyroby drewniane z Ostrowa Lednickiego - analiza surowcowa [w:] Studia Lednickie, T. IV, Lednica - Poznań 1996, s. 261 - 296.

Komentarze

Popularne posty