Pomyślna identyfikacja

Jako, że pogoda licha a zdrowie już nie to co kiedyś ;) weekend pozostało spędzić w gawrze. Przeglądając literaturę natrafiłem na rycinę topora typu II wg Nadolskiego. Przedmiot na rycinie od razu mi się skojarzył z dotychczas niezidentyfikowanym przeze mnie toporem zalegającym w gablocie w poznańskim Muzeum Archeologicznym. Artefakt został odkopany we wsi Skokówko, w powiecie gostyńskim w Wielkopolsce.

Wczesnośredniowieczny topór typy M wg Petesona lub II wg Nadolskiego, znaleziony w Skokówku w Wielkopolsce, eksponowany w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

Wymiary - szerokość ostrza 20,04 cm. Reszta do zwymiarowania wg ryciny. Znaleziony na cmentarzysku szkieletowym. Na tym samym cmentarzysku z interesujących przedmiotów odkryto grot oszczepu (na rycinie razem z omawianym toporem). Niestety brak informacji czy przedmioty pochodziły z jednego grobu czy z większej ilości.

Wczesnośredniowieczny topór typy M wg Petesona lub II wg Nadolskiego, znaleziony w Skokówku w Wielkopolsce - rycina

Witold Hensel, Zofia Kurnatowska, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, Tom VI, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987

Komentarze

Popularne posty