Rezerwat Archeologiczny - foto

Korzystając z dnia urlopu i wspaniałej słonecznej pogody wybrałem się dziś z aparatem w celu udokumentowania tego, o czym pisałem przed paroma dniami. Jak się okazało praca wre - zarówno archeologów jak i budowlańców.

Na zdjęciu poniżej widzimy zarys całego wykopu a w nim kamienną ławę oraz drewniane elementy umocnienia.

Budowa rezerwatu archeologicznego w Poznaniu, eksponującego przekrój wału piastowskiego grodu na Ostrowie Tumskim

I relikty dębowych skrzyń wału poznańskiego grodu. Ta część umocnień została wzniesiona w latach 80. X stulecia. Więcej szczegółów w literaturze podanej pod zdjęciem.

Budowa rezerwatu archeologicznego w Poznaniu, eksponującego przekrój wału piastowskiego grodu na Ostrowie Tumskim

Piotr Wawrzyniak, Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznych umocnień wałowych przy Ul. Posadzego nr 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach 2001-2004 [w:] Poznań we wczesnym średniowieczu, red. Hanna KóckaKrenz, tom V, Poznań 2005

Komentarze

Popularne posty