Terra militaris

"W lesie państwowym, 500 m na wsch. od wsi, o 200 m na zach. od jez. Glinieńskiego, na wysokim piaszczystym cyplu wzgórza, przy błotnistej łące zachowało się grodzisko, oddzielone od wzgórza rowem. Na szczycie cypla znaczny wał pierścieniowaty tworzy właściwe grodzisko ze stromymi i wysokimi zboczami na zewnątrz. Śr. dolna 40x30 m, wys. zboczy 8-9 m, śr. kotliny 15 m, zagłębienie kotliny 1-1,5 m" - tak w 1938 roku opisał w swojej pracy grodzisko w ówczesnej wsi Glinno Władysław Kowalenko*.

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Glinnie, obecnie na terenie poligonu w Biedrusku

Dziś teren, na którym znajdowało się Glinno wchodzi w skład poligonu Biedrusko. Tablice informacyjne pozwalają nam na dotarcie do celu bez problemu. Niewielkie wnętrze grodziska jest niestety zaśmiecone i rozjeżdżone przez quady, przy czym to ostatnie to bynajmniej nie efekt ćwiczeń wojskowych...

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Glinnie, obecnie na terenie poligonu w Biedrusku

* Wł. Kowalenko, Glinno [w:] Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej, Poznań 1938, s. 204-205.

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty