Bruszczewo - uzupełnienie

Małe uzupełnienie do posta z początku stycznia o grodzisku w Bruszczewie. Natrafiłem wczoraj na taką mapkę przedstawiającą położenie w/w obiektu. Dziś po jeziorach śladu nie ma. Zresztą zmiany hydrograficzne należy brać pod uwagę przy analizie większości innych grodzisk, klasycznym przykładem są Giecz i Kruszwica.

Rycina ilustrująca położenie grodu w Bruszczewie na tle sieci hydrograficznej

Rysunek pochodzi z książki: Pradzieje Wielkopolski, pod red. Michała Kobusiewicza, Poznań 2008

Komentarze

Popularne posty