Czas na wiosnę

(...) W tym dniu w wielu polskich wsiach noszą na wysokich tykach wyborażenia Dziewanny i Marzanny, wrzucając je do trzęsawisk i topią; tradycja tego staroświeckiego zwyczaju aż dotąd u Polaków nie zaginęła.
Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, 2 połowa XVw.

Topienie Marzanny

(...) W połowie wielkiego postu niosą przez miasto wyobrażenie śmierci przy śpiewie i zabobonnych tańcach do rzeki i tam do niej wrzucają z rozmachem, potem jej na despekt twierdzą, że śmierć już nie może im szkodzić, bo poza ich granice została usunięta i zupełnie zniszczona.
Uchwała synodu praskiego z 1366r.

Topienie Marzanny

Nie dozwalajcie, aby w niedzielę odbywał się zabobonny zwyczaj wynoszenia jakiejś postaci, którą śmiercią nazywają i w kałuży topią.
Uchwała synodu poznańskiego z 1420r.

Topienie Marzanny

Podziękowania dla Organizatorów i wszystkich osób, z którymi witaliśmy wiosnę!

Komentarze

Popularne posty