Roczek

Tak, to już rok mija odkąd w naszych głowach ukonstytuował się plan spisania naszej podróży w czasie i przestrzeni. W tym czasie oprócz bloga uruchomiliśmy też profil na Panoramio co by zdjęcia Lucivo można było znaleźć na Google Earth. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach starczy nam sił i czasu na dalszy rozwój.

Wpis ten pozwoliłem sobie uczynić przyczynkiem do wytłumaczenia nazwy bloga. Lucivo to hipotetyczna rekonstrukcja prasłowiańskiego słowa oznaczającego kawałek smolnego drzewa, używanego do oświetlania. Etymologia sięga jeszcze dalej, do języka praindoeuropejskiego, stąd też np. łacińskie lux - światło. W językach słowiańskich słowo to przetrwało także w nazwie łuku, oraz czynności strzelania z niego. Mamy zatem do czynienia ze światłem przedzierającym się przez ciemność jak i miotanym pociskiem, oba elementy o niewątpliwie silnej symbolice perforacyjnej, odwołującej się do mitów kosmogonicznych. Główną ideą Lucivo jest zatem tworzenie.
Dokładniejsze wytłumaczenie można znaleźć w rewelacyjnej pracy Artura Kowalika Kosmologia Dawnych Słowian, Prolegomena do teologii politycznej dawnych Słowian, Kraków 2004.

Łuczywa z wczesnośredniowiecznej Niemczy, przechowywane w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu

Zdjęcie przedstawia znaleziska łuczyw z wczesnośredniowiecznej Niemczy, przechowywanych w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu (o którym już wkrótce).

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty