Stavkirke fra Hørning

W muzeum Moesgård, oprócz znakomitych wystaw obejrzeć można rekonstrukcje kościoła, dzwonnicy i dwóch innych budynków stojące na wolnym powietrzu. Pierwowzorem dla "moesgårdzkiej" świątyni były pozostałości budynku z miejscowości Hørning niedaleko Randers. Na podstawie danych archeologicznych w postaci dołów posłupowych, fragmentów podłogi oraz znaleziska deski zdobionej motywem wężowym, stanowiącej element konstrukcyjny ściany udało się uzyskać efekt widoczny na poniższych zdjęciach.

Rekonstrukcja kościoła słupowego z Hørning stojąca w skansenie przy muzuem  w Moesgard
Rekonstrukcja kościoła słupowego z Hørning stojąca w skansenie przy muzuem  w Moesgard

Metoda dendrochronologiczna pozwoliła określić czas powstania kościoła z Hørning na około 1060 rok. Rekonstrukcję stanowi niewielki budynek jednonawowej świątyni, jakże inny od majestatycznych katedr cesarskich Rzeszy. Odrobina koloru obecna jest na zewnętrznych częściach kościółka, wnętrze jest natomiast całkowicie niezdobione i posiada glinianą podłogę. Część ołtarzowa oddzielona jest od nawy ścianą. Ciekawego zadania podjęli się ludzie rekonstruujący dzwonnicę wraz z dzwonem. Do wykonania dzwonu posłużyli się źródłem z przełomu XI-XII wieku pt. O sztukach rozmaitych ksiąg troje, którego autorem jest benedyktyn Teofil Mnich. Takie przedsięwzięcia niezwykle nas cieszą.

Rekonstrukcja kościoła słupowego z Hørning stojąca w skansenie przy muzuem  w Moesgard

Rekonstrukcja kościoła słupowego z Hørning stojąca w skansenie przy muzuem  w Moesgard

Ten kościółek jest pozbawiony wszelkiego wyposażenia liturgicznego. Inaczej jest w przypadku podobnej rekonstrukcji stavkirke (również w Danii), o którym opowiem przy najbliższej okazji. "Inne budynki", o których wspomniałam na początku wpisu, to znajdująca się w sąsiedztwie kościółka ziemianka oraz dom mieszkalny z Hedeby.

Rekonstrukcja ziemianki  w skansenie przy muzuem  w Moesgard

Rekonstrukcja domu mieszkanlnego z Hedeby stojącego w skansenie przy muzuem  w Moesgard

P.S. Dzieło Teofila Mnicha zostało wydane w języku polskim w 1880 roku i dostępne jest w Internecie, m. in. w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Komentarze

Popularne posty