Co słychać w Tumie?

Miałam dziś okazję zapoznać się z wynikami badań grodziska w Tumie przeprowadzonych w latach 2009-2010 przez zespół z Łodzi. Kierujący badaniami prof. Grygiel zaprezentował najnowsze odkrycia podczas wykładu w poznańskim muzeum. Miejscem eksploracji była północno-wschodnia część wału. Podzieliliśmy się z Wami zdjęciami z początków prac w tym wpisie. Wał grodziska i jego zewnętrzne otoczenie posiadały, jak się okazało, wiele ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych. Imponujący system fos, zaostrzone dębowe pale i mur kamienny (ten ostatni z czasów Krzywoustego) czyniły z tumskiego grodu prawdziwą fortecę. Podczas zeszłorocznych badań archeolodzy natrafili na pozostałości po bramie wjazdowej, co było w opinii kierującego wykopaliskami dużym sukcesem.

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Tumie pod Łęczycą podczas wykopalisk
Tak wyglądał teren wykopalisk w 2009 roku. Źródło: Geoportal.

Oprócz rozmaitych planów i map prof. Grygiel dołączył do swojej prezentacji zdjęcia bardzo ciekawych znalezisk, takich jak ostrogi czy przedmioty związane z kultem chrześcijańskim, datowanych od IX do XIV wieku. Była jeszcze mowa o wielu innych interesujących faktach dotyczących Tumu, takich jak wpływ ukształtowania terenu na lokalizację grodu i jego roli w przebiegu szlaków komunikacyjnych. Za kilka dni rusza na podłęczyckim grodzisku kolejny sezon wykopaliskowy. Wszystkim zainteresowanym, w tym również nam, nie pozostaje nic innego jak czekać na monografię tego stanowiska.

Komentarze

Popularne posty