Kalekie grodzisko II

Kończąc krótką majówkę wybraliśmy się dziś wieczór na kolejny tour de grodzisko. Zawitaliśmy m.in. do wsi Dakowy Mokre.Tamtejszy gród leżał nad jednym z licznych dopływów Mogilnicy. Funkcjonował we wczesnym średniowieczu w fazach B-C*, natomiast dokładniejsze dane nie są mi znane. Kontekst geopolityczny wskazuje, że prawdopodobnie mógł zakończyć swoje istnienie wraz z piastowską ekspansją.

Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate w Dakowach Mokrych

Grodzisko zachowało się do dzisiejszych czasów w formie szczątkowej. Właściwie tylko wschodnia część wału istnieje. Zachodnią część oznacza szpaler drzew, natomiast samego wału brak. Tak więc za wiele nie ma co opisywać :)

Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate w Dakowach Mokrych

Na koniec nora pewnego rudzielca, który czmychnął jak nas tylko zwęszył. Wały grodzisk są wyjątkowo lubiane przez faunę, niektóre wyglądają wręcz jak ser szwajcarski.

Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate w Dakowach Mokrych - nora lisia

*Barbara Kirschke, Andrzej Prinke, Grodziska w województwie poznańskim, katalog stanowisk archeologicznych, Poznań 1995

Komentarze

Popularne posty