Aktualizacja fotek cz. 2

I druga aktualizacja - zdjęcie pochwy noża z okuciem z Brześcia Kujawskiego.
Zamiast ilustracji w poście Giecz - smaczki 2

Wczesnośredniowieczna pochwa noża z okuciem z Brześcia Kujawskiego

Komentarze

Popularne posty