O grodzisku Gołęszyców

Grodzisko we wsi Lubomia badane było w latach 1933-35, 1938 oraz 1966-70. Efektem tych prac było odkopanie śladów chat słupowych ustawionych wzdłuż wałów, palenisk, pieców, generalnie przedmiotów ludzkiej działalności gospodarczej. Najciekawszym znaleziskiem była chata słupowa o wymiarach 20 x 2,5 m - zapewne o charakterze kultowym?
Obiekt datowany od schyłku VIII - IX w., kiedy to spłonął prawdopodobnie w wyniku interwencji wielkomorawskiego Świętopełka.

Poniżej zabytki ze skromnej wystawy w sennym Muzeum w Wodzisławiu Śląskim (fragment kolczugi uprzednio był już publikowany.)

fragment miecza z grodziska wczesnośredniowiecznego Lubomia

noże oraz przedmioty żelazne pochodzące z wykopalisk na grodzisku w Lubomii

ostrogi żelazne pochodzące z wykopalisk na grodzisku w Lubomii

zausznice pochodzące z wykopalisk na grodzisku w Lubomii

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty