Kruszwica

Ostrów Rzępowski to właściwie jedno wielkie stanowisko archeologiczne. Kiedyś dwie wyspy - Rzępowska oraz Zamkowa. Na pierwszej nieczytelne już w terenie grodzisko kultury łużyckiej. Na drugiej - grodzisko/zamczysko.

Podczas naszej, którejś już wizyty w Kruszwicy oprócz zwiedzania geometrycznej wieży zamku drugiego z naszych wielkich Królów - Kazimierza, zwanej od dynastycznej legendy Mysią, w planach mieliśmy odwiedziny pawilonu z ekspozycją archeologiczną oraz trochę prac śledczych.

Mysia Wieża w Kruszwicy - wieża zamku Kazimierza Wielkiego

Mysia Wieża w Kruszwicy - wieża zamku Kazimierza Wielkiego

Mysia Wieża w Kruszwicy - wieża zamku Kazimierza Wielkiego

Ekspozycji zwiedzić się nie udało. Miejsce było zamknięte, a poszukiwanie kluczy w lokalnej siedzibie PTTK oraz przyzamkowym kiosku nie przyniosło rezultatów.

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Kruszwicy - zdjęcie archiwalne

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Kruszwicy - zdjęcie archiwalne

Pozostała druga część misji. W III tomie Studiów i materiałów do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej widnieją  dwie fotografie podpisane jako ukazujące degradację grodziska w czasie II wojny światowej. W tle widoczny jest drewniany budynek. Dziś to siedziba Klubu Wioślarskiego Gopło
Zniszczony człon grodu, przekształcony został w dziwny twór - ziemiankę (?) i zapewne służy klubowi (?) jako magazyn (?).

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Kruszwicy

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Kruszwicy

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Kruszwicy

Kolejny kawałek grodziskowego świata uporządkowany. 

Komentarze

Popularne posty