Dawna wytwórczość na ziemiach polskich w MPPP

Druga z trwających, czasowych wystaw w Gnieźnie dotyczy wytwórczości rzemieślniczej na ziemiach polskich od zarania dziejów po początki średniowiecza. Podobnie jak w przypadku wystawy o skarbach, ekspozycje oglądać można do początków października.

Na zdjęciach - sprzączka "wtopiona" w fragment tkaniny, kultura wielbarska, artefakt z Gronowa (zainteresowanych fragmentami tkaniny płaszcza, z tej samej miejscowości oraz epoki, odsyłam do bloga tkackiego współautorki) oraz rogowy grzebień z wczesnośredniowiecznego Gniezna.

Sprzączka z kultury wielbarskiej, Gronowo, wystawa Dawna wytwórczość na ziemiach polskich w MPPP

Wczesnośredniowieczny rogowy grzebień z Gniezna, wystawa Dawna wytwórczość na ziemiach polskich w MPPP

Komentarze

Popularne posty