Polityka wschodnia Chrobrego

Nowość, może nie najświeższa bo z 2014 roku. Chroniczny brak czasu zaowocował tym, że za pracę Karola Kollingera zabraliśmy się kilkanaście dni temu. Lektura 400 stron o Królu Bolesławie wymaga skupienia, ciszy i czasu, co powodowało, że na tapecie pojawiała się mniej zobowiązująca literatura dotycząca późnośredniowiecznej i nowożytnej architektury obronnej (nawiązująca do dolnośląskich eskapad) czy nawet całkowicie współczesne reportaże. 

Autor pracy Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025) wyszedł z założenia, że jako badacz powinien analizę każdego zagadnienia rozpocząć od powrotu do źródła, samodzielnego jego przetłumaczenia i analizy. Następnie konfrontuje swoje przemyślenia z teoriami stawianymi przez innych badaczy przez ostatnie półtora stulecia. Odrzuca mnóstwo plew narosłych na bazie błędnych teorii i ich dalszych interpretacji. Tematy na pozór wyczerpane - Wyprawa Kijowska, czy misje Brunona z Kwerfurtu, ożywają na nowo. Szczegóły w książce, nie będziemy analizować ani recenzować treści. Zachęcamy do czytania, warto. Na koniec życzmy sobie takiej pracy w odniesieniu do polityki zachodniej Bolesława Chrobrego - idealny czas do publikacji - milenium pokoju zawartego w Budziszynie już wkótce. 

Karol Kollinger Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego

Komentarze

Popularne posty