1050 lecie chrztu - Genius Loci

Pokolenie 966 – świt wielkich przemian, tym się różni od dwóch pozostałych poznańskich wystaw jubileuszowych, że zostaje w Genius Loci na stałe. I słusznie.

Ekspozycja nie powala wielkością. W Genius Loci nie ma ma miejsca na wielkie wystawy, wszak wiodącym i niemodyfikowalnym tematem jest wał Mieszkowego grodu. Tak więc mamy raptem dwie gabloty i trochę nowoczesnej technologii - mapping na ścianie nad wałem oraz hologramy ze zrekonstruowanymi twarzami pochowanych tysiąc lat temu na śródeckim cmentarzysku. Ekspozycja okraszona jest niesamowitymi rysunkami Mirosława Kuźmy


Zgromadzone w gablotach artefakty pochodzą ze Śródki - osady oraz cmentarzyska. Kilka uwiecznionych na matrycy przedstawiamy poniżej.
Kabłączki z wyobrażeniem baranka i koguta.

Kabłączki z wyobrażeniem baranka i koguta z Śródki, Poznań

Groty datowane szeroko X-XIII wiek.

groty strzał wczesnośredniowiecznych ze Śródki

Rulon zlepionych srebrnych brakteatów.

rulon spalonych brakteatów ze Śródki

okładzina sierpa wczesnośredniowiecznego ze Śródki

Zdobienia okładziny sierpa lepiej widać na zdjęciach Z Archiwum X Ostrowa Tumskiego na profilu facebookowym. Z warstwy X-wiecznej osady, która poprzedzała cmentarzysko.

Komentarze

Popularne posty