Ducové


Jedna z makiet na wystawie Wielkie Morawy w Gnieźnieńskim Muzeum Początków Państwa Polskiego przedstawiała grodzisko we wsi Ducové. Oglądając ją zorientowaliśmy się, że o tym obiekcie ani słowa na Lucivo nie napisaliśmy.
Naprawiamy to szybką notą.

W niewielkiej słowackiej wsi, na wzgórzu Kostelec, dziś mocno zniszczonym w wyniku działalności kamieniołomu, znajdują się relikty grodziska. W czasach funkcjonowania państwa Wielkomorawskiego w IX i X wieku gród pełnił ważną rolę administracyjno-kontrolną.  Ośrodek upadł przypuszczalnie w drugiej połowie X wieku prawdopodobnie w wyniku najazdu węgierskiego.

W obrębie wałów zachowały się relikty kamiennej rotundy, która przeżyła grodzisko i używana była do XII wieku (wraz z cmentarzyskiem). A zanim to wszystko miało miejsce, w epoce brązu istniała tu osada obronna. Stanowisko wielokulturowe. 


Ducove grodzisko słowiańskie w państwie Wielko Morawskim

Wejscie do grodziska w Ducove

Wielko Morawskie grodzisko w Ducove

Relikty romańskiej rotundy na Wielko Morawskim grodzisku w Ducove

Zrekonstruowana palisada co prawda trochę się sypała, ale w sposób nie wielce przeszkadzający. Za to widok na otaczające łagodne Góry Inowieckie wspaniały. 

Komentarze

Popularne posty