Niewierz - aktualizacja

Grodzisko w Niewierzu pierwszy raz opisaliśmy w 2010 roku, choć zwiedzone było jeszcze w 2009. Wyprawa została ponowiona w 2015 roku w pewien mroźny styczniowy poranek w celu sporządzenia bardziej wartościowych fotografii obiektu.

Według komentarza jednego z naszych czytelników z 2016 roku, foliak na majdanie grodziska zniknął, co byłoby bardzo dobrą wiadomością. Nie pozostaje nic innego jak przy okazji jakiejś wycieczki na zachód ponownie odwiedzić Niewierz i zweryfikować tą informację.

Ładny (zimą) i łatwo dostępny obiekt - dla początkujących grodzisko-zwiedzaczy idealny pod warunkiem uszanowania prywatności gospodarza.

Datowanie obiektu jest nadal niepewne - według Michała Kary, Najstarsze państwo Piastów - rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań 2009, grodzisko datować powinno się na fazę C-D₀ wczesnego średniowiecza (z zaznaczeniem, że nie jest to pewne datowanie) tj. od końca IX do połowy X wieku przesuwając w ten sposób wcześniejsze datowanie na fazę B, z którą się spotkaliśmy w artykule Ryszarda Pietrzaka, Wstępne wyniki badań grodzisk wczesnośredniowiecznych na Równinie Szamotulskiej, [w] Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 6, Poznań 2003.
Bez dokładnych dat trudno określić relacje obiektu we wsi Niewierz z grodziskami w Zalesiu, Brzozie, Rudkach, Jastrowie-Ostrolesiu czy Kąsinowie. Warto także rzucić okiem na zdjęcia lotnicze obiektu autorstwa Marcina Wójcika zamieszczone na stronie zabytek.pl.

Komentarze

Popularne posty