Łużycka Kolonia Tarnowa

Korzystając wczoraj z iście szkockiej pogody, wybraliśmy się rankiem na wędrówkę do jednej z trzech puszcz Wielkopolski - Pyzdrskiej. Żadnych grodzisk nie zwiedziliśmy, stąd postanowiliśmy wyciągnąć z 'szuflady' zdjęcia z wizyty na grodzisku znanym w nauce jako Kolonia Tarnowa (opisanym na mapach Google jako Grodzisko Modlica) z 2014 roku.

Badane w 1924 przez Józefa Kostrzewskiego oraz w 1976 przez Wojciecha Śmigielskiego. Stosunkowo dobrze zachowany, duży (2ha) obiekt. Wybudowany przez ludność kultury łużyckiej w okresie halsztackim (800-450 r.p.n.e.) Wbrew przypuszczeniom Józefa Kostrzewskiego (domniemania na podstawie odnalezionej ceramiki oraz przęślika), nowsze badania nie potwierdziły jego wtórnego wykorzystania we wczesnym średniowieczu.

Gród ulokowany strategicznie u ujścia rzeki Prosny do Warty. Z całą pewnością można sądzić, że okoliczne tereny były zabagnione i regularnie zalewane. Potwierdzeniem wydają się drewniane konstrukcje interpretowane jako pomost prowadzący do bramy. Wał o szerokości 2,30 m, zbudowany ze skrzyń drewnianych wypełnionych ziemią i kamieniami, obłożonych nasypem ziemnym i gliną.

Podczas badań pozyskano zbiór ruchomym artefaktów - ceramikę, 2 sierpy - brązowy oraz żelazny, fragmenty rozcieraczy i żaren, a także fragmentarycznie zachowaną grzechotkę glinianą w kształcie ptaka. Potwierdzono także budowle (domowe) słupowe w konstrukcji na sumik i łątkę.


O drugim z (odwiedzonych) grodzisk w otulinie Puszczy Pyzdrskiej, tym razem wczesnośredniowiecznym znajdującym się w Jarantowie napiszemy w kolejnym wpisie.
Okolice Pyzdr obfitują w atrakcje przyrodnicze - jest tu Nadwarciański Park Krajobrazowy, Rezerwat Czeszewski Las czy wreszcie cel naszej wycieczki Puszcza Pyzdrska. Od walorów flory i fauny bardziej wciągnął nas jednak nieistniejący od 1945 roku świat olęderskiego osadnictwa przeobrażającego puszczę od XVIII wieku. Nie możemy nie zamieścić tu kilku wzruszających obrazów. Polecamy tez film Ludzie z Żelaznych Domów, dostępny na platformie YouTube.

Na zdjęciach dom we wsi Czarnybród, ewangelicki cmentarz otoczony murem z rudy darniowej, ewangelicki dom modlitwy - oba we wsi Orlina Duża oraz ruina gospodarstwa z nigdy nienazwanego lub dawno zapomnianego leśnego sioła na północ od Orliny.


Bibliografia:
Wojciech Śmigielski, Kolonia Tarnowa, gm. Pyzdry, woj. konińskie. Stanowisko 1 [w:] Informator Archeologiczny Badania rok 1976, Warszawa 1977

Komentarze

Popularne posty