Chłądowo grodzisko

Wracamy do pisania o grodziskach i temu podobnych, po kilkumiesięcznej przerwie, spowodowanej dołączeniem do naszego stada drugiego czworonożnego i związanym z tym zamieszaniem. Hildę przedstawimy przy okazji jakieś przyszłej wycieczki. Tyle w ramach wyjaśnień, dla zatroskanych czytelników, którzy pytali czy nie przepadliśmy. Kontynuujemy serię krótkich wpisów opowiadających o dawno temu odwiedzonych grodziskach. 

Dzisiejszy obiekt znany w literaturze jest także pod nazwą Kamionka - leży na pograniczu obu wsi. Niecałe 5 km w linii prostej od obiektu w Małachowie Złych-Miejsc. Grodzisko wklęsłe, o średnicy 52-55 m, zachowana wysokość wałów do ok. 3 m. Badane było przed wojną przez Schwartza oraz w 1966 roku przez Pracownię Archeologiczną IHKM PAN w Gnieźnie. Wewnątrz grodziska przy jego wale odkopano pozostałości po mieszkalnej (?) półziemiance. Udało się także pozyskać "jednolity zespół" ceramiki. Na jego podstawie wydatowano funkcjonowanie obiektu na koniec VIII wieku - IX wiek. Oczywista wydaje się potrzeba weryfikacji tego datowania metodą dendrochronologiczną. 

Artykuł Izabeli Sikorskiej zamieszczony w XX tomie Sprawozdań Archeologicznych, podsumowujący badania można ściągnąć z RCIN.

Niezwykle łatwy do odnalezienia i odwiedzenia zabytek, dostępny o każdej porze roku. W przypadku wyższego stanu wody mogą przydać się kalosze, łąka bywa podmokła od okolicznej strugi zwanej Bawołem.


Zdjęcia z Grudnia 2012 roku.

Zdjęcia z powtórnej wizyty na grodzisku we Wrześniu 2019 roku.

Na koniec dwie panoramy z telefonu.Literatura do wpisu:

  • Witold Hensel, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 1, 1950
  • Izabela Sikorska, Wyniki badań na grodzisku w Chłądowie, pow. Gniezno [w:] Sprawozdania archeologiczne, t. 20, 1969

Komentarze

Popularne posty