Małachowo Złych-Miejsc - aktualizacja

Małachowo Złych-Miejsc nie tylko ze względu na nazwę należy do naszych ulubionych grodzisk wczesnośredniowiecznych. Pierwszy raz wizytowaliśmy je w 2009 roku, oprócz wpisu powstały także wtedy dwa ruchome obrazy.

Jest to kolejny z obiektów, który "zasłużył" sobie na lepsze zdjęcie. Wykonane w grudniu 2012 roku. Poprzednie o ile dobrze pamiętamy wykonane były jeszcze starym zasłużonym soniaczem. Trzy ujęcia z zewnątrz.

I trzy majdanu.
Co się przez te blisko 10 lat od poprzedniego wpisu zmieniło w naszym stanie wiedzy o obiekcie - wszystko, bowiem w 2009 zwiedzając obiekt nic o nim nie wiedzieliśmy. Wciąż ilość informacji jakie udało się zdobyć uważamy za daleko niezadowalającą.

Nie licząc bezowocnych badań powierzchniowych z 1934 roku przeprowadzonych przez Zygmunta Zakrzewskiego, grodzisko było obiektem prospekcji terenowej w 1990 wykonanej w ramach programu AZP (Urszula Szamałek). Przedmiot niniejszego wpisu i tym razem nie dostarczył badaczom żadnych informacji. Udało się jedynie na pobliskim stanowisku określonym jako osada przygrodowa odnaleźć fragmenty ceramiki datowanej na fazę D - od połowy X do połowy XI stulecia. Hipotetycznie można podobnie szacować wiek grodu, ale Małachowo Złych - Miejsc wciąż czeka na swojego badacza i weryfikację datowania (a także ustalenia relacji z pobliskimi grodami w Gnieźnie czy Chłądowie).

Współautorka Alicja, wiele lat temu poprawnie oszacowała wysokość wałów na ok. 4,5 m. U podstawy szerokość ok. 12 m. Fosa zasilana jest wodami dziś bezimiennego strumienia.

Na załączonej poniżej mapie z włączonym LIDARem doskonale widać, iż obiekt powstawał w dwóch fazach - prawdopodobnie początkowo pierścieniowata warownia została powiększona w kierunku południowym. Jest to czytelne w terenie ale trudne do oddania na fotografiach. 


Komentarze

Popularne posty