Podążamy dalej szlakiem korabi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. 

Wrakowisko na terenie wczesnośredniowiecznej osady Truso odkryto podczas badań archeologicznych w Janowie Pomorskim w wykopie "K". 

9 obiektów zachowało się w postaci czarno-brązowego piasku w kształcie łodzi oraz licznych nitów. Statki zostały określone jako płaskodenne o niewielkim zanurzeniu. Ich wymiary oszacowano na 9-11 m długości, 2,5-3 m szerokości. Porozcinane nity w obrębie zarysów łodzi dały badaczom asumpt do wysnucia teorii, iż badane stanowisko było wrakowiskiem gdzie stare/uszkodzone łodzie były rozbierane, ich części recyklingowane (zjawisko znane z innych pomorskich stanowisk) a pozostawiane były tylko dolne części kadłubów.
Wrakowisko łodzi wikińskich we wczesnośredniowiecznej osadzie TrusoNity z wrakowiska łodzi wikińskich znalezione w Truso
Źródło ilustracji: Marek Jagodziński, Zagadnienie obecności Skandynawów w rejonie ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu, [w:] Pruthenia, tom IV, Olsztyn 2009. Zdjęcie nitów oczywiście własne z elbąskiego Muzeum.

Pisząc o Truso należy pamiętać o historii która wydarzyła się w 1895 roku, blisko sto lat przed odkryciem faktorii, kiedy to podczas prospekcji Zachodniopruskiego Muzeum Prowincjonalnego z Gdańska odkryto wrak łodzi, która w literaturze znana jest jako łódź z Bągartu lub Dzierzgonia. Wiadomo, że wkrótce odnalazła się druga łódź (Bągart 2), niestety nigdy nie została wydobyta. 
Patrząc dziś na mapę widzimy, że wieś Bągart oddalona jest od linii brzegowej Jeziora Drużno o dobrych 10 km, tymczasem zakłada się, że w średniowieczu jezioro zajmowało powierzchnię 10-krotnie większą. Można zatem przypisać pochodzenie łodzi bągarckich portowi w Truso.

Bągarcki korab nie przetrwał II Wojny Światowej. Zachowały się informacje o jego konstrukcji (poszycie nitowane, uszczelnienie włosiem, łódź żaglowo-wiosłowa), wymiary (11,9 m długości, 2,6 m szerokości, 0,86 m wysokości) i zupełnie nieakceptowalne według dzisiejszych standardów szerokie datowanie VIII-XI wiek. W przedwojennej literaturze niemieckiej statek był identyfikowany z wikingami, natomiast powojenna polska literatura, przez wzgląd na cechy konstrukcyjne przypisuje go ludności pruskiej.

Wrakowisko z Truso bardzo ogólnie datować możemy na VIII/IX - połowę X wieku (upadek znaczenia faktorii na rzecz Gdańska). Nie spotkaliśmy się w literaturze z bardziej precyzyjnym datowniem, ale liczymy, że uda się takie pozyskać.

Na poniższych zdjęciach - dwie makiety łodzi z Bągartu/Dzierzgonia. Piewsza z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, druga z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

makieta łodzi wikińskiej z Trusomakieta łodzi wikińskiej z Truso

Druga z trzech "całych" łodzi klepkowych w polskich muzeach. Podrózujemy do Szczecina do tamtejszego Muzeum Narodowego, gdzie eksponowany jest wrak znaleziony na podgrodziu, czyli w miejscu zwanym przez Niemców rynkiem Rybnym a później Warzywnym.

Statek wiosłowy, prawdopodobnie używany do połowów, o czym świadczy niewielki rozmiar łodzi (rekonstruowana długość 8,25m) oraz odkyte we wraku rybackie przybory - haczyk oraz ciężarek do sieci.

Pierwotnie wydatowana C14 na lata 780-870 +-75 lat. W drodze wyjątku badania dendrochronologiczne ładnie się wpisały w wyniki C14 dając datę po 853 roku. Późniejsze daty klepek mówią nam, że łódź używana była ponad 60 lat i w tym czasie przechodziła różne naprawy.

We wnętrzu korabia odnaleziono bardzo ciekawy zabytek, miniaturową głowę smoka/węża. Przez badaczy najczęściej wiązana z żywiołem skandynawskim. Doprowadziło to do sytuacji, w której pojawiły się głosy, iż statek należy uznać za skandynawski co w świetle jego cech konstrukcyjnych uznać należy za wyjątkowy absurd.

Korab odnaleziony na szczecińskim podgrodziuKorab odnaleziony na szczecińskim podgrodziu

Korab odnaleziony na szczecińskim podgrodziu

Korab odnaleziony na szczecińskim podgrodziu

Korab odnaleziony na szczecińskim podgrodziu

Badania dendrologiczne wykazały, iż łódź została zbudowana z drzew ściętych w okolicach Wrocławia. Odkopano ją w 1983 roku tuż obok grodziska w wielkopolskim Lądzie. Eksponowana jest natomiast Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, w trochę przyciasnawym pomieszczeniu (wybaczamy w tym konkretnym przypadku.)

Korab napędzany był wiosłami, brak jakichkolwiek śladów masztu. Rekonstruowane wymiary to 10,7 m długości, 2,35 m szerokości i 0,7 m wysokości. Proporcje wraku sugerują, iż statek pełnił funkcje transportowe, nie wiemy czy tylko na wodach śródlądowych czy pływał także na Pomorze.

Pierwotnie wydatowana C14 na rok 970 +- 90 lat. Badania denrochronologiczne odmłodziły łódź znacząco, na po 1125 roku. Jak wykażemy w kolejnych wpisach zjawisko to dotyczy zasadniczej większości wraków ze słowiańskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. 

Wczesnośredniowieczna łódź klepkowa z Lądu na wystawie w NMM

Wczesnośredniowieczna łódź klepkowa z Lądu na wystawie w NMM

Wczesnośredniowieczna łódź klepkowa z Lądu na wystawie w NMM

Wczesnośredniowieczna łódź klepkowa z Lądu na wystawie w NMM

Wczesnośredniowieczna łódź klepkowa z Lądu na wystawie w NMM

Wczesnośredniowieczna łódź klepkowa z Lądu na wystawie w NMM

Wczesnośredniowieczna łódź klepkowa z Lądu na wystawie w NMM

Wczesnośredniowieczna łódź klepkowa z Lądu na wystawie w NMM

Wczesnośredniowieczna łódź klepkowa z Lądu na wystawie w NMM

Wczesnośredniowieczna łódź klepkowa z Lądu na wystawie w NMM

Wczesnośredniowieczna łódź klepkowa z Lądu na wystawie w NMM


Przekrój łodzi oraz model przedstawiający zachowane elementy (sprytne!)

Wczesnośredniowieczna łódź klepkowa z Lądu na wystawie w NMMWczesnośredniowieczna łódź klepkowa z Lądu na wystawie w NMM


Kilka słów komentarza do przetłumaczonego artykułu. Ze względu na ilość informacji, które chcieliśmy przekazać postanowiliśmy nie zamieszczać ich w formie przypisów tylko jako osobny wpis.

Podwodne badania archeologiczne na dnie Zatoki Puckiej prowadzone były od roku 1978 do roku 1984 pod kierownictwem Władysława Stępnia współpracującego z Muzeum Regionalnym w Pucku. Odkryto wówczas system drewnianych konstrukcji portowych oraz wraki trzech łodzi klepkowych i dłubanki. Kilkanaście lat później namierzony został czwarty korab (P-5). 

Początkowo wszystkie 4 łodzie otrzymały oznaczenia W-1 itd., później zamienione na P-1 itd. 
Po badaniach C14 i dendrochronologicznych ustalone zostało następujące datowanie dla łodzi klepkowych:
P-1 - rok 1250 (+- 15 lat)
P-3 - po 1155 roku
P-2 - druga połowa X wieku
P-5 - lata 1216 - 1329 (prawdopodobnie wielokrotnie naprawiana).
Źródło ilustracji: Władysław Stępień, Wczesnośredniowieczny wrak łodzi klepkowej W-2 z Zatoki Puckiej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna nr 34: 1987

Przedmiot naszego zainteresowania oraz przetłumaczonego artykułu to łódź wiosłowo (zachowały się dulki)-żaglowa P-2. Pierwotnie datowana była na IX wiek (C14 i ceramika), dopiero badania dendrochronologiczne skorygowały jej wiek.

Kadłub wraka dziś mierzy 14 metrów ale badacze szacują długość na 18-20 m (20 m to wartość podana wg Muzeum w Roskilde, polska literatura mówi o 18 m), szerokość 2,3 m. 
Jednostkę należy uznać za bojową o czym świadczy nie tylko wrzecionowaty kształt ale także listwy na burtach identyfikowane jako miejsce mocowania tarcz (sic!)

Korab łączy w sobie cechy konstrukcji znanych ze słowiańskiego wybrzeża Bałtyku (łączenie pasów poszycia klinowatymi kołkami oraz uszczelnienie z mchu pomiędzy plankami) wraz z właściwą dla Skandynawii nadstępką (kilson, czyli kloc podmasztowy), elementem konstrukcyjnym nieznanym w żywiole słowiańskim. Dodatkowo część uszczelnień wykonana została z sierści co także jest nietypowe dla Pomorza.

Badacze (Iwona Pomian, NMM) spekulują, że pucka łódź mogła ulec uszkodzeniu podczas wyprawy do Danii. Tam pomorska załoga dokonała naprawy statku korzystając z elementów jakiegoś starszego duńskiego korabia. Teoria niemożliwa do potwierdzenia ale namacalne dowody w postaci tak dużego statku, tak wcześnie datowanego przewracają do góry nogami dotychczasowy stan wiedzy o słowiańskim szkutnictwie na polskim wybrzeżu Bałtyku.

W 2005 roku łódź została wydobyta. Wrak jest obecnie przechowywany i konserwowany w Pracowni Konserwacji Mokrego Drewna w Tczewie (oddział Narodowego Muzeum Morskiego). Liczymy na to, że "nasz" langskip trafi do mającego powstać w roku 2020 Muzeum Archeologii Podwodnej w Łebie. 


PS Bibliografię do artykułu zamieścimy w osobnym wpisie wraz z całą przejrzaną literaturą tematu.
Artykuł Puck 2 - a Slavic longship przetłumaczony został przez współautora niniejszego bloga - Marcina Kaczmarka za zgodą Vikingeskibsmuseet w Roskilde.
Autor artykułu: Jan Bill.
Tłumaczenie na język angielski: Gillian Fellows-Jensen.
Prawa autorskie Vikingeskibsmuseet w Roskilde.

The article Puck 2 - a Slavic longship was translated by the co-author of this blog - Marcin Kaczmarek, with the permission of Vikingeskibsmuseet in Roskilde.
Author: Jan Bill.
English translation: Gillian Fellows-Jensen.
Copyright Vikingeskibsmuseet in Roskilde.


Puck 2 - Słowiański langskip

Średniowieczna osada Puck znajduje się w zachodniej części Zatoki Gdańskiej w Polsce. To tutaj w roku 1977, w niewielkiej odległości od linii brzegowej nurkowie odnaleźli relikty starego portu oraz wraki statków leżących na dnie morza. Kompleksowe badania archeologiczne i geologiczne prowadzone w następnych latach wykazały, iż wzrost poziomu morza o 70 cm od czasów epoki wikingów spowodował zatopienie portu i jego zachowanie pod warstwami osadu wraz z wrakami kilku jednostek, w tym łodzi nazywanej Puck 2.

Puck 2 to wrak długiej łodzi (langskip). Zachowały się duże fragmenty śródokręcia oraz sterburty. W dobrym stanie przetrwały także ważne elementy konstrukcyjne - stępka oraz kilson (nadstępka). Oryginalne wymiary łodzi to 19-20 metrów długości i około 2,2 metrów szerokości. Analizy dendrochronologiczne umożliwiły wydatowanie statku na pierwszą połowę X wieku. W konsekwencji pucką łódź przyporządkować należy do tego samego horyzontu czasowego co langskipy z pochówków łodziowych w Ladby i Haithabu, przy czym jest znacząco lepiej od nich zachowana. 

Podwodna fotografia śródokręcia łodzi Puck 2. Foto: W. Stępień

W przeciwieństwie do znalezisk skandynawskich łodzi z epoki wikingów konstrukcję łodzi Puck 2 w zasadniczej mierze spojono drewnianymi kołkami a nie żelaznymi nitami. W epoce wikińskiej i we wczesnym średniowieczu na odcinkach wybrzeża, w których dominowała etniczność zachodniosłowiańska, użycie drewnianych kołków oraz mchu jako uszczelnienia klepek było wiodącymi cechami odróżniającymi je od statków budowanych w Skandynawii. Inną cechą odróżniającą korabnictwo skandynawskie od zachodniosłowiańskiego jest sposób mocowania pięty masztu. W statkach słowiańskich gniazdo masztu jest powiązane z wręgą, w skandynawskim szkutnictwie umieszczane było w kilsonie. Puck 2 to przypadek niezwykły gdyż wyposażony został w nadstępkę ściśle odpowiadającą skandynawskim.


Plan łodzi Puck 2

Łódź Puck 2 zbudowana została w czasach intensywnych kontaktów ludności skandynawskiej z zamieszkującymi południowe wybrzeże Bałtyku Słowianami. Powstawały wielkie emporia handlowe chętnie odwiedzane przez Skandynawów, a władcy po obu stronach morza skwapliwie wydawali swe córki sąsiadom za mąż. Codziennością były także wzajemne napady oraz próby podboju - łódź Puck 2 dobitnie wyraża militarną siłę zachodniosłowiańskich książąt. Mimo tego, opisywany statek doczekał się "spokojnej śmierci". Gdy jego żywot jako łódź bojowa dobiegł końca, został połowicznie wyciągnięty na plażę i przybity palami. Jego dno, wypełnione wodą służyło do moczenia lnu, ważnej czynności w procesie produkcji płótna, a w części suchej, osłoniętej od wiatru burtami, powstało małe otwarte palenisko.


Rekonstrukcja na podstawie zachowanych elementów łodzi Puck 2