W Górze

Tuż przed Pobiedziskami (jadąc od Poznania) obok wsi Promno i Promienko znajduje się mała wieś zwana Górą. Wieś zaś położona jest nad malowniczym jeziorem. Na jego północno zachodnim krańcu odnajdujemy obiekt archeologiczny dawniej określany jako grodzisko (zob. Kowalenko 1938). Dziś, po dalszych badaniach wiemy, że w tym miejscu osadnictwo funkcjonowało przez wiele wieków, zaś grodzisko było tylko krótkim (i obecnie trudno uchwytnym) epizodem.

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Górze - zdjęcie satelitarne z portalu zumi

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Górze

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Górze

Powyżej widok z przeciwległego brzegu jeziora. Poniżej zdjęcie zniwelowanych dalszym osadnictwem (późniejsza wieża) wałów. Dziś zarys grodziska jest najlepiej widoczny ze zdjęć lotniczych/satelitarnych.

Literatura:
[1] Mirosław Makohonienko, Tomasz Schubert, Badania paleoekologiczne średniowiecznego zespołu osadniczego w Górze, gm. Pobiedziska, [w:] Studia Lednickie tom V, Lednica - Poznań 1998
[2] Hanna Kóćka-Krenz, Andrzej Sikorski, Góra, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie, stan 1 wstępne wyniki badań z lat 1985-1991, [w:] Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne tom I, Poznań 1992
[3] Hanna Kóćka-Krenz, Andrzej Sikorski, Wyniki badań średniowiecznego zespołu osadniczego w Górze, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie stan. 1, w 1993 i 1994 r., [w:] Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne tom III, Poznań 1995
[4] Władysław Kowalenko, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej, Poznań 1938

Komentarze

Popularne posty