Laskownica Mała

Kontynuujemy relację z naszej wycieczki w kierunku Wyrzyska. Oprócz cmentarzysk i grodzisk stożkowych na naszej trasie zaplanowany był też obiekt wczesnośredniowieczny. Grodzisko pierścieniowate, jednoczłonowe, położone na wysokim cyplu na zachodnim brzegu Jeziora Podjezierskiego (Boaty McBoatface ;) W literaturze oznaczone jako stanowisko nr 2; gdzieniegdzie w internecie błędnie opisywane jako grodzisko stożkowe. Wraz z nieodległym stanowiskiem nr 3 (osadą) tworzyły zespół osadniczy.

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Laskownicy Małej

Wał od strony jeziora mocno zniwelowany, od strony zachodniej (pola) w lepszym stanie (maksymalnie 2,5 - 3 m. Zwymiarowane na 35x47 m. Starszy wał miał szerokość 4-5 metrów, młodszy 7-10. Przypuszczalnie grodzisko w pierwszej fazie było podkowiaste a następnie zostało przebudowane do kształtu pierścieniowatego. Wstępne badania odkryły warstwy spalenizny sugerujące, iż obiekt mógł zostać spalony i w wyniku tego opuszczony.

Obiekt datowany na fazy B/C wg Cnotliwego oraz B/C - D/E wg Hensla.  Nie jest nam znana nowsza literatura przywołująca dokładniejsze datowanie, np. dendrochronologiczne.

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Laskownicy Małej

Majdan grodziska, na którym funkcjonował cmentarz ewangelicki. Mocno zarośnięty młodymi robiniami akacjowymi.

Majdan grodziska wczesnośredniowiecznego w Laskownicy Małej

Obiekt jest malowniczo położony, nietrudny do zwiedzenia (należy przemieścić się do niego skrajem pola). Polecamy wszystkim wycieczkę.

Opracowane na podstawie Eugeniusz Cnotliwy, Grodziska wczesnośredniowieczne w południowej częsci województwa Pilskiego. Wyniki badań weryfikacyjnych. Slavia Antiqua Tom XXXII - rok 1989/1990. Jednocześnie informujemy, iż artykuł jest dostępny do pobrania tu oraz Tomasz Olszacki, Artur Różański, Zamek w Gołańczy. Dzieje i architektura od połowy XIV po schyłek XVIII stulecia (Gołańcz Castle. History and Architecture from the Mid-Fourteenth Centry to the End of the Eighteenth Century), Gołańcz 2015.

Komentarze

Popularne posty