Jam łasica

Poniżej przedstawiam zabytek wystawiony w Poznańskim Muzeum Archeologicznym. Zabytek jest wykonany z rogu i został wykopany w wale grodu w Lądzie w 1978r.

Wg literatury jest to
wabik z przedstawieniem łasicy * lub: przedmiot rogowy (amulet) z wyobrażeniem łasicy**.


Rogowy artefakt z wykopalisk na grodzisku w Lądzie z motywem zoomorficznym - rycina

A tak wygląda zabytek na fotografii:

Rogowy artefakt z wykopalisk na grodzisku w Lądzie z motywem zoomorficznym - eksponowany w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu


Nie jestem przekonany czy jest to łasica, ale nawet jeżeli to jaszczur jakiś (a tak to wygląda) , to i tak bez wątpienia jest to wyjątkowo urokliwy i osobliwy artefakt.

*Michał Brzostowicz,
Gród Wczesnośredniowieczny w Lądzie nad Wartą w świetle badań archeologicznych [w:] Ląd nad Wartą. Dziedzictwo kultury słowiańskiej i cysterskiej, Poznań - Ląd 2005

** Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w roku 1978

Komentarze

Popularne posty