Psarska bransoleta

Kontynuując rozpoczęty temat biżuterii naszych praprzodków przedstawiam artefakt ciekawy o tyle, że dopiero wtórnie użyty jako bransoleta. Pierwotnie był to fragment naszyjnika, tzw. grzywny, która uległa zniszczeniu. Przedmiotowi zwrócono funkcjonalność poprzez naprawę dobrze widocznym na zdjęciu drutem filigranowym.
Bransoleta była częścią skarbu ukrytego prawdopodobnie na cmentarzysku w Psarach (dawne woj. kaliskie). W tym samym skarbie odnaleziono także grzywnę wykonaną w identycznej technologii (6 drutów spleconych), co omawiana obręcz. Artefakt wydatowany jest na X wiek.
Srebro, waga 26g. Przechowywany jest obecnie w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Wczesnośredniowieczna branosleta srebrna z wsi Psary, woj. wlkp

Literatura:
J. Ślaski, S. Tabaczyński, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski, Warszawa-Wrocław 1959
H. Kócka-Krenz, Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu, Poznań 1993

Komentarze

Popularne posty