Schwertortbänder

Aby Was Czytelników, jak i nas piszących nie zanudzić tymi ciągłymi grodami i wycieczkami dziś do obejrzenia zabytek, którego nie znajdziecie w literaturze ani w muzeum (choć kto wie, o ile znalazca swoje deklaracje spełni). Zabytek znaleziony prawdopodobnie przy pomocy wykrywacza metali.

Trzewik pochodzi z okolic Płocka.
Długość przedmiotu ok. 7,5 cm, szerokość ok.3,8cm, w środku wejście 0,9 cm. Materiał: brąz lub mosiądz.

Trzewik pochwy miecza pochodzący z poszukiwań wykrywaczem metalu - z forum poszukiwanie skarbów

Trzewik pochwy miecza pochodzący z poszukiwań wykrywaczem metalu - z forum poszukiwanie skarbów

Ponieważ w naszej biblioteczce wybitnie brakuje kniżki: Schwertortbänder der Wikingerzeit P. Paulsena, to na określenie typologii się nie zdecyduję. Niemniej okucie wybitnie przypomina mi trzewiki B, D i F z poniższej ryciny.
A - Gdańsk, B - Morąg, C - Myślęcin, D - Długosze, E - Dąbrowa, F - Nowiny Bargłowskie, G - Szczecin

Wczesnośredniowieczne okucia pochew mieczy tzw. trzewiki z terenu Pomorza, Warmii i Mazur - rycina

Rycina się wzięła z artykułu:
Andrzej Janowski, Wczesnośredniowieczne okucia pochew mieczy tzw. trzewiki z terenu Pomorza, Warmii i Mazur [w:] Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, Toruń 2007

Zdjęcia oraz informacje o zabytku pochodzą z arcyciekawego portalu:

Komentarze

Popularne posty