Castellum Lubinum

Jak się okazało, Wolin ma jeszcze niejedno do pokazania. Opuściwszy festiwal w legendarnym Jomsborgu udaliśmy się na przeciwległy kraniec wyspy. Dobra reklama i promocja grodziska w Lubinie przyciągnęła oprócz nas również innych gości. Do obejrzenia mieliśmy fragmenty ceramiki, a z historią miejsca i wynikami badań zapoznały nas tablice informacyjne.

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Lubiniu na wyspie Wolin - ekspozycja ceramiki

Prowadzone 50 lat wcześniej drobne wykopaliska i prace powierzchniowe pozwoliły stwierdzić ślady osadnictwa, mimo to Castellum Lubinum czekało na szczegółową eksplorację do 2008 roku.
I choć archeolodzy zainteresowali się tym miejscem "głębiej" dopiero rok temu, to rezultaty badań już są znaczne. Natrafiono prawdopodobnie na relikty XII-wiecznego kościoła, odkryto także dwa groby pochodzące z tego okresu. Założone stanowiska są odkryte, ku uciesze zwiedzających :)

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Lubiniu na wyspie Wolin - wykopaliska archeologiczne

Szczegółowe informacje w sieci można znaleźć na jasnej i przejrzystej stronie http://www.grodziskolubin.pl/ Będąc w okolicy warto się tam przejechać również ze względu na wspaniałą panoramę Zalewu Szczecińskiego, której piękna nie odda żadne zdjęcie.


Grodzisko wczesnośredniowieczne w Lubiniu na wyspie Wolin - wykopaliska archeologiczne

Komentarze

Popularne posty