Sepultura

Wybierając się z okazji 1 listopada na groby przodków postanowiliśmy zahaczyć o grobowce nieco starsze... Tak oto trafiliśmy w jedno z bardziej "magicznych" miejsc w kraju.

"Wielkopolskie piramidy" - cmentarzysko kurhanowe z epoki bronzu we wsi Łęki Małe - zdjęcie satelitarne z portalu zumi

Jak informuje tabliczka, w Łękach Małych, pow. grodziski odnaleźć możemy cmentarzysko kultury unietyckiej (tzw. Wielkopolskie piramidy). Dawniej stało tu 14 kurhanów, niestety większość w wyniku tzw. postępu cywilizacyjnego uległo niwelacji. Do dziś ostały się jedynie 4.

"Wielkopolskie piramidy" - cmentarzysko kurhanowe z epoki bronzu we wsi Łęki Małe

Cmentarzysko to jest unikatowe na skalę europejską, tymczasem najnowsze badania Andrzeja Krzyszowskiego z Poznańskiego Muzeum Archeologicznego wyjawiły jeszcze jedną tajemnicę ukrytą w ziemi.

Wokół/obok jednego z nieistniejących już kurhanów zlokalizowane było prawdopodobnie wczesnośredniowieczne cmentarzysko typu Alt Käbelich.

"Wielkopolskie piramidy" - cmentarzysko kurhanowe z epoki bronzu we wsi Łęki Małe

Do tej pory odkryto ponad 40 palenisk, które wg. wszystkich znaków na niebie i ziemi są ciałopalnymi grobowcami. Teza ta ma zostać potwierdzona badaniami antropologicznymi przepalonych kości (być może zostały już przeprowadzone badania, niemniej literatura pochodzi z 2008 roku).
Biorąc pod uwagę, iż część palenisk datowana jest też na późny okres rzymski, to miejsce to ma wyjątkowo długą i bogatą tradycję sepulkralną.


"Wielkopolskie piramidy" - cmentarzysko kurhanowe z epoki bronzu we wsi Łęki Małe

Tak czy siak czekam na dalszą literaturę.


Bibliografia:
Andrzej Krzyszowski, Cmentarzyszko (?) typu Alt Käbelich w Wilanowie, stan. 12, pow. Grodzisk Wlkp., [w:] Wielkopolska w dziejach, archeologia o regionie, red. Henryk Machajewski, Poznań 2008

Komentarze

Popularne posty