Novi God

Z okazji Nowego Roku życzymy naszym czytelnikom i sobie, aby ktoś wreszcie wynalazł wehikuł do podróży w czasie :) Mamy nadzieję, że w 2010 roku blog będzie w dalszym ciągu się rozwijał, a jego czytanie będzie dla Was twórczą przyjemnością.
Alicja & Czcibor

Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate w Bruszczewie

My zaś, by odpocząć od świątecznego jedzenio/alkoholizowania się, wybraliśmy się w drogę. Celem tym razem były grody +- zlokalizowane w dorzeczu Obry. Pogoda popsuła nam część planów i udało nam się trafić jedynie do dwóch obiektów, w tym opisywanego tu Bruszczewa (znanego w literaturze także jako Przysieka Polska lub Bojanowo Stare). Osadnictwo w tym miejscu funkcjonowało od VI do XIIIw. w dwóch okresach tzw. plemiennym (VI-Xw.) i państwowym (X-XIIIw.)

Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate w Bruszczewie

Powyżej - lokalne dzieci z racji nieuczestniczenia w programie Orlik postanowiły we własnym zakresie przygotowywać się do Euro 2012. Bardzo kreatywny sposób zagospodarowania zabytku i nie nazbyt inwazyjny, w związku z czym do zaakceptowania.
Poniżej zdjęcie lotnicze. Na wschód od fortyfikacji, zaraz za drogą widzimy pole kształtem trójkątne. Tam znajdywała się onegdaj osada, dziś odlaneźć można jedynie tabliczki zakazujące składowania śmieci.

Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate w Bruszczewie - zdjęcie satelitarne z portalu zumi

Literatura:
Michał Brzostowicz, Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu, Poznań 2002
Władysław Kowalenko, Grody i Osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej, Poznań 1938

Komentarze

Popularne posty