Lednica Lake Man

Z niemałą satysfakcją chciałbym przyznać się do mojego nowego projektu. Jego założeniem jest rekonstrukcja człowieka mieszkającego w obrębie Lednickiego ośrodka grodowego w pierwszej połowie XIw. Wszystkie rekonstruowane elementy będą pochodzić z obszaru kilkuset metrów kwadratowych (nie dotyczy to oczywiście stroju, którego fragmenty umożliwiające odtworzenie nie zachowały się, więc w tej materii wspomogę się innymi znaleziskami). Szczegóły w kolejnych postach.
Temat ten, mam nadzieję, stanie się też przyczynkiem do lepszego zaprezentowania samego Ostrowa Lednickiego.

Rycina ilustrująca woja piastowskiego na moście łączącym wczesnośredniowieczny ośrodek grodowy na wyspie lednickiej z stałym lądem

Źródło ilustracji: Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. Tom I. Mosty traktu gnieźnieńskiego, pod red. Zofii Kurnatowskiej, Lednica-Toruń 2000

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty