Ostrów Lednicki

Rozpoczynamy naszą podróż po wyspie Lednickiej. Dziś krótka, niema fotorelacja zaczynająca się od reliktów mostu. W kolejnych wpisach postaram się przybliżyć jak to drzewiej było.

Pale wczesnośredniowiecznego mostu łączącego Ostrów Lednicki z dzisiejszą wsią Rybitwy

Piastowskie grodzisko na Ostrowie Lednickim

Kaplica przy palatium na Ostrowie Lednickim

Palatium na Ostrowie Lednickim

Kościół grodowy na Ostrowie Lednickim

Komentarze

Popularne posty