Przemyśl Chrobrego

Bedąc w Przemyślu nie mogliśmy nie zawitać na Zamku Kazimierzowskim, gdzie w obrębie średniowiecznych murów znajduje się zespół palatium-rotunda pochodzący z czasów Pierwszych Piastów.

A dokładniej z lat 1018-1031, kiedy to Przemyśl po kijowskiej wyprawie Bolesława Chrobrego znalazł się w granicach państwa polskiego. Analizując skład zaprawy wapienno-piaskowej część badaczy stwierdziła, że zespół palatium-rotunda został wzniesiony przez budowniczych pierwszej katedry w Krakowie.
Budowle przetrwały najpóźniej do połowy XIII lub początków XIV wieku. Zniszczone, zostały rozebrane.

Zamek Kazimierza Wielkiego w Przemyślu

Podobieństwo do architektury z centrum państwa - tj. tej na Ostrowie Lednickim oraz w Gieczu jest uderzające.

Palatium z rotundą w  Przemyślu - założenie Bolesława Chrobrego

Warto wspomnieć o tym, że zamek jest obecnie gruntownie rewitalizowany. W ramach podjętych działań wyeksponowane zostaną relikty kolejnej wczesnośredniowiecznej budowli - trójnawowej świątyni/cerkwi z XIIw.

Palatium z rotundą w  Przemyślu - założenie Bolesława Chrobrego

Ewa Kubica-Kabacińska, Problemy genezy i chronologii wczesnośredniowiecznych budowli przemyskich, [w:] Przemyśl wczesnośredniowieczny, pod red. Ewy Sosnowskiej, Warszawa 2010

Komentarze

Popularne posty