Kalekie grodzisko

Tak jak wspominałem w poprzedniej wypowiedzi, udało nam się dotrzeć do grodziska oznaczonego jako Stary Białcz. Nie było to łatwe i sukces odnieśliśmy dopiero przy trzecim podejściu. Poprzednio, raz ulegliśmy pogodzie, a drugi raz daliśmy się zwieść gps.Obiekt znajduje się przy wsiach Stary Białcz oraz Krzan na łące dawniej zwanej "Grobcem". Datowane wg badań dendrochronologicznych przeprowadzonych przez prof. Krąpca na po 864 r.*

Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate we wsi Stary Białcz

Niestety do dziś grodzisko zachowało się w jakiejś karykaturalno - kalekiej formie i przypomina bardziej wąwóz niż dawną fortyfikację. Nie dość, że przez jego środek przebiega droga, to jeszcze w wyniku dewastacji duża część wału została zniszczona.

Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate we wsi Stary Białcz

I to historia całkiem świeża - z samego początku bieżącego tysiąclecia. Ktoś systematycznie rozwiózł południową część grodziska oraz napoczął północną. Sprawą zainteresowała się policja, informowała prasa.** Lokalni mieszkańcy nic nie widzieli...

Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate we wsi Stary Białcz

Aby ocenić skalę zniszczeń wystarczy porównać współczesną fotografię lotniczą*** do zdjęcia wykonanego w 1935 roku na potrzeby badań Władysława Kowalenki.****

Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate we wsi Stary Białcz - zdjęcie lotnicze

Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate we wsi Stary Białcz - zdjęcie lotnicze

* Michał Kara, Najstarsze państwo Piastowskie - rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań 2009
** można jeszcze znaleźć w Internecie artykuł P. Julity Pasikowskiej - Karlitz pt. Najazd na grodzisko, na portalu http://gniezno.naszemiasto.pl

*** Fot. prof. Włodzimierz Rączkowski z: Pradzieje Wielkopolski, pod red. Michała Kobusiewicza, Poznań 2008
**** Władysław Kowalenko, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej, Poznań 1938

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty