Stavkirke II


Oto kolejna rekonstrukcja świątyni sprzed stuleci. Znajduje się na terenie Bork Vikingehavn w Danii. Budynek został wzniesiony w oparciu o dane archeologiczne z pozostałości drewnianego kościoła z pobliskiego Vorgod (doły posłupowe) oraz na podstawie podobnych danych z innych miejsc na Jutlandii, w których w czasach chrystianizacji powstały pierwsze kościoły. Rekonstrukcja nieco różni się od opisanego wcześniej na Lucivo stavkirke z HørningWspomniany kościół nie ma żadnego wyposażenia, jego oryginalność polega na użyciu zrekonstruowanych elementów ścian.
W Bork natomiast postawiono przede wszystkim na aranżację wnętrza.

Rekonstrukcja kościoła słupowego w skansenie archeologicznym Bork Vikingehavn

Choć już przed wejściem widoczny jest pierwszy ciekawy element: kamień runiczy, wkopany w ziemię tuż przed progiem kościoła.

Rekonstrukcja kościoła słupowego w skansenie archeologicznym Bork Vikingehavn  - kamień runiczny wkopany jako próg

Pierwowzorem jest zabytek z kościoła w Hanning, obecnie wmurowany w ścianę świątyni. Oprócz inskrypcji posiada wyobrażenie młota Thora (widoczne na powyższym zdjęciu w prawym górnym rogu). Ten jeden z wielu przykładów pokazuje, że praktyka wtórnego używania płaskorzeźb lub kamieni runicznych poprzez umieszczanie w murze świątyni jest znana w Danii. O używaniu w podobny sposób przedstawień z terenów Słowiańszczyzny pisał Czcibor.

Źródło zdjęcia: http://www.skjernguiden.dk/kirker/hanning.htm

Wnętrze borkowego stavkirke jest jasne, odmiennie niż w rekonstrukcji z Hørning. Centralną częścią ołtarza jest oczywiście krzyż, w tym przypadku rekonstrukcja romańskiego krzyża z Åby koło Århus.

Rekonstrukcja kościoła słupowego w skansenie archeologicznym Bork Vikingehavn

Poniżej oryginalna figura Chrystusa. Krzyż nie zachował się i został zastąpiony nowym.

Źródło zdjęcia: http://znaleziska.org

Szczegół zwieńczenia jednego ze słupów - wykrzywiona grymasem jednooka ludzka twarz z norweskiego kościoła w Hegge. Utożsamiana jest z przedstawieniem Odyna.

Rekonstrukcja kościoła słupowego w skansenie archeologicznym Bork Vikingehavn  - słup z Hegge

I oryginał.

Słup z Hegge - Oddyn
Źródło zdjęcia: http://znaleziska.org

Podsumowań czynić dziś nie będę; ocenę obu rekonstrukcji pozostawiam Czytelnikom.

Komentarze

Popularne posty