Jeszcze tury

Omówiony w poprzednim wpisie motyw zwierząt rogatych udało mi się odszukać także na okuciach łęków siodeł pochodzących z Lutomierska, z cmentarzyska drużyny Piastowskiej.

Okucie/ostroga z piastowskiego cmentarzyska z Lutomierska

Źródło zdjęcia: U źródeł Polski. Do roku 1038, Warszawa-Wrocław 2002

Komentarze

Popularne posty