Mieszków

W zeszłym tygodniu dokonaliśmy oględzin grodziska w Mieszkowie. Błądzenie w lesie spowodowało, iż dotarcie do obiektu zajęło nam dwukrotnie więcej czasu niż założono, stąd też nie zrealizowaliśmy 100% planu. Relikty (?) grodu w pobliskim Łobzie, do którego wg podań* dopłynąć można było z omawianej lokalizacji czółnem, musieliśmy odłożyć na zaś.Grodzisko obwarowane jest w całości dwoma wałami oraz dwiema fosami, co trzeba przyznać jest zjawiskiem niezwykle rzadkim. Jedna z fos do dziś znakomicie funkcjonuje. Na załączonych fotografiach widać, iż pomimo już niemałego doświadczenia grodziska nadal potrafią sprawić problem jeśli chodzi o ich uwiecznianie.

Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate we wsi Mieszkowo

Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate we wsi Mieszkowo

Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate we wsi Mieszkowo

Powyżej zdjęcie lotnicze z 1935 roku, powstało z inicjatywy Kowalenki.

*Władysław Kowalenko, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej, Poznań 1938

Komentarze

  1. grodzisko Mieszków zwane również Cząszczewem a związane prawdopodobnie z wsią Osiek, jeszcze kilka lat temu było praktycznie niezarośnięte - at.

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty