Słowiańskie grody w północnych Niemczech

Będąc w środę w poznańskim muzeum miałam okazję wysłuchać wykładu dr. Ralfa Bleile dotyczącego słowiańskiego osadnictwa grodowego na wyspach jezior położonych w Meklemburgii i Szlezwiku. Prelekcja dotyczyła sposobów prowadzenia badań oraz interpretacji pozyskanych materiałów, zarówno z minionych dziesięcioleci jak i z czasów współczesnych. Prezentowane były najważniejsze stanowiska, takie jak Teterow, Behren-Lübchin, Fischerinsel, Parchim czy Gross Raden. Dr Bleile prowadził badania między innymi na wyspie Olsborg na Grosser Plöner See oraz na Kohlinsel na Plauer See. To ostatnie stanowisko badacz identyfikuje z castrum Cuscin opisanym przez Helmolda.Warto wspomnieć tutaj - nie bez tęsknoty - o Gross Raden. Z informacji, które przekazał dr Bleile wynika, że w najbliższej przyszłości rekonstrukcja świątyni radzimskiej zostanie pozbawiona dachu. Prof. Słupecki w swojej pracy Slavonic pagan sanctuaries wspomina o braku dołów posłupowych w rumowisku konstrukcji świątyni, która mogła być otoczona jedynie podwójnym szpalerem desek, których zewnętrzną część tworzyły deski antropomorficzne (odnaleziono je w liczbie 50 sztuk)*.
Na koniec zarzucę linkiem do artykułu specjalisty w dziedzinie mostów, dr. Gerarda Wilke. Znajdziecie w nim również tytuły publikacji dr. Bleile: Najstarsze mosty zachodniosłowiańskie z międzyrzecza Łaby i Odry (VIII-X/XI wiek). Życzę miłej lektury :)

*L.P. Słupecki, Slavonic pagan sanctuaries, Warsaw 1994, s. 95-102.

Komentarze

Popularne posty