Reichskrone

Dzień Bożego Narodzenia to w średniowieczu data licznych koronacji królewskich – Otton III w państwie Niemieckim, Stefan I na Węgrzech, w Anglii Swen Widłobrody i Wilhelm Zdobywca, Baldwin I w Królestwie Jerozolimy, Roger II na Sycylii i Przemysław Ottokar II w Czechach oraz cesarskich – Karol Wielki, Karol II Łysy i Henryk III Salicki. 
Podobnie rzecz się miała w państwie pierwszych Piastów - historycy odnotowują ten dzień jako datę koronacji Mieszka II Lamberta oraz Bolesława Szczodrego. Choć w przypadku pierwszego z wymienionych jest to data hipotetyczna - przegląd źródeł i ich omówienie dostępne jest na stronie poczet.com.

Z tej też okazji na lucivo krótka prezentacja uwiecznionych na matrycy, podczas licznych podróży, regaliów królewskich i cesarskich. Jako pierwsza Korona Cesarstwa Rzymskiego. Przechowywana jest w skarbcu wiedeńskiego pałacu Hofburg, przynajmniej do czasu ponownego powstania Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.

Nie jest do końca pewne, który z cesarzy zlecił wykonanie korony. Historiografia przypisywała jej powstanie na czas panowania Ottona I, a renesansowy malarz Albrecht Dürer sportretował w niej samego Karola Wielkiego. Z dużą dozą pewności można założyć, iż był to Konrad II, koronowany na Cesarza w 1027 roku. Świadczy o tym napis ułożony z pereł na obu stronach kabłąka Chuonradus Dei Gratia Romanoru(m) Imperator Aug(ustus). Po raz ostatni koronowano nią Franciszka II Habsburga pod koniec XVIII wieku.

Stylistycznie łączy cechy typowe dla sztuki bizantyjskiej i ottońskiej. Jej oktagonalny kształt może być nawiązaniem do akwizgrańskiej katedry. Cztery emaliowane płytki przedstawiają biblijne postaci - Króla Salomona symbolizującego mądrość (dzierży zwój z fragmentem Księgi Przysłów 3,7: Boga się bój, zła unikaj); Króla Dawida reprezentującego sprawiedliwość (z fragmentem Psalmu 99,4: Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość); Króla Ezechiasza wraz z prorokiem Izajaszem w naszej interpretacji symbolizują obdarowanie pobożnego władcy łaską Boga (z fragmentem z 2 Księgi Królewskiej 20,6: dodam do dni twego życia piętnaście lat) oraz Chrystusa w towarzystwie dwóch aniołów, nad nimi widnieje tekst z Księgi Przysłów 8,15 Dzięki mnie królowie panują. 

Przed obejrzeniem zdjęć należy skorzystać z youtuba i włączyć któryś z koronacyjnych hymnów Jerzego Fryderyka Haendla, najlepiej Zadok the Priest.

Korona rzeszy - korona cesarstwa niemieckiego - Reichskrone

Korona rzeszy - korona cesarstwa niemieckiego - Reichskrone

Korona rzeszy - korona cesarstwa niemieckiego - Reichskrone

Korona rzeszy - korona cesarstwa niemieckiego - Reichskrone

Korona rzeszy - korona cesarstwa niemieckiego - Reichskrone

Korona rzeszy - korona cesarstwa niemieckiego - Reichskrone

Korona rzeszy - korona cesarstwa niemieckiego - Reichskrone

Korona rzeszy - korona cesarstwa niemieckiego - Reichskrone

Korona rzeszy - korona cesarstwa niemieckiego - Reichskrone

Cdn.

* Cytaty zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia

Komentarze

Popularne posty