Giecz sentymentalnie

Chłodnego dnia lutego 2016 wyprawiliśmy się (po raz n-ty) do niezwykłego miejsca jakim jest Giecz.
W samotności i ciszy wędrowaliśmy ścieżkami, jakie przemierzali mieszkańcy okolicznych przygrodowych osad tysiąc i więcej lat temu. Gród, niedokończone nigdy palatium, kościół grodowy, nekropola, grobla usypana w poprzek dziś nieistniejącego jeziora i mały kamienny kościół we wsi (dawnej osadzie targowej?) 

Anonimowi dla nas mieszkańcy tych miejsc, tysiąc lat temu handlowali, zbroili się i stroili. Byli poddanymi Księcia i w coś wierzyli. 
Pozostała po nich garść przedmiotów odkopanych przez archeologów.

Grodziszczko - wczesnośredniowieczny gród we wsi Giecz

Grodziszczko - wczesnośredniowieczny gród we wsi Giecz

Grodziszczko - wczesnośredniowieczny gród we wsi Giecz - majdan

palatium na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Gieczu

romański kościół na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Gieczu

romański kościół św. jana na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Gieczu

kościoł św. jana w gieczu

grodzisko wczesnośredniowieczne w Gieczu

grodzisko wczesnośredniowieczne w Gieczu

grodzisko wczesnośredniowieczne w Gieczu

cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu

grobla w Gieczu łącząca wczesnośredniowieczny gród z romańskim kościołem św. Mikołaja i wsią

romański kościół św. mikołaja w Gieczu

romański kościół św. mikołaja w Gieczu

romański kościół św. mikołaja w Gieczu

romański kościół św. mikołaja w Gieczu

muzeum w gieczu - odważniki do wagi szalkowej

muzeum w gieczu - ramiona wagi szalkowej

muzeum w gieczu - groty strzał

muzeum w gieczu - ostroga wczesnośredniowieczna

muzeum w gieczu - kolczuga

muzeum w gieczu - okucia pochewki noża

muzeum w gieczu - okucia pochewki noża

muzeum w gieczu - okucia sakwy pochodzenia madziarskiego?

muzeum w gieczu - okucia

muzeum w gieczu - okucia (końcówki) pasów

muzeum w gieczu - biżuteria wczesnośredniowieczna

muzeum w gieczu - pierścień typu orszymowice

muzeum w gieczu - okucie w kształcie orła

muzeum w gieczu - okucie pochodzenia skandynawskiego

muzeum w gieczu - denar bolesława chrobrego

muzeum w gieczu - grzechotki kultowe (?)

Trochę nudów:
1.) krótki kamienny mur to jedyny naziemny fragment XI-wiecznego kościoła grodowego. Budynek za murem to XIX-wieczna plebania.
2.) drewniana świątynia kontynuuje wezwanie kościoła, którego mur pokazaliśmy powyżej. 
3.) miejsce wczesnośredniowiecznego cmentarzyska, dotychczas oznaczone kamieniem z wyrytym krzyżem, zostało wzbogacone o symboliczny kamienny kurhan/ołtarz z przepalonymi belkami i potłuczonymi naczyniami ceramicznymi. 
4.) aby dostać się do kościoła św. Mikołaja we wsi należy poprosić o klucz mieszkańców najbliższego, oddalonego o kilkadziesiąt metrów na wschód domu.
5.) dużo odważników (poprzednio takie ilości widzieliśmy w Elblągu z Janowa Pomorskiego), ramion od wag oraz "egzotyczne" okucia (np. okucie torby (madziarskie?), przedmioty proweniencji ruskiej/rusko-skandynawskiej). Działo się w Gieczu.
12 ornamentowanych końcowych okuć pasa to prawdopodobnie więcej niż znaleziono dotychczas w całym kraju. Czekamy na ich analizę stylistyczną i poszukiwania analogii, to zjawisko musi coś oznaczać. 

Na koniec przyznamy się do  małego oszustwa. Kilka zdjęć z muzeum pochodzi z 2011 roku a nie ostatniej wyprawy.

Komentarze

Popularne posty