Łodzie klepkowe - literatura

Trochę nie do końca po kolei jak przykazano, ale podajemy bibliografię do naszych łodziowych wpisów. Podsumowanie jeszcze się pisze i chwilę to potrwa ze względu na szerokość zagadanienia.
Dużą część literatury przy odrobinie wysiłku można znaleźć w Internecie. 
Zainteresowanym polecamy zapoznanie się z pracami George'a Indruszewskiego z Uniwersytetu w Roskilde. 
 1. Andrzej Janowski,  W wolińskim porcie…, Wolin 2014
 2. Anna B. Kowalska, Marek Dworaczyk, Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum, Warszawa 2011
 3. Baltic Sea Identity, Common Sea – Common Culture. 1st Cultural Heritage Forum, ed. Jerzy Litwin, Gdańsk 2003
 4. Błażej Stanisławski, Wolin wczesnośredniowieczny. Część 1, Warszawa 2013 
 5. Błażej Stanisławski, Wolin wczesnośredniowieczny. Część 2, Warszawa 2014
 6. Down the River to the Sea : Proceedings of the Eight International Symposium on Boat and Ship Archaeology,  ed. Jerzy Litwin,  Gdańsk 1997
 7. George Indruszewski, A comparative analysis of early medieval shipwrecks from the southern shores of the Baltic Sea, 1996
 8. George Indruszewski, Marcus Nilsson and Tomasz Ważny, The ships that connected people and the people that commuted by ships: The western Baltic case-study, [w:] Connected by the sea proceedings of the Tenth ISBSA, Roskilde 2003
 9. Herbert Wilczewski, O zabytkach korabnictwa Pomorza Gdańskiego, [w:] Z Otchłani Wieków, zeszyt 2, rok XXIV, 1958
 10. Iwona Pomian, Archeologia morska w Polsce stan obecny i perspektywy,  [w:] Ochrona Zabytków, nr 2, 2005
 11. Iwona Pomian, Changes to the coastline in the neighbourhood of the medieval harbour in Puck, in the light of the research made by the polish maritime museum in Gdańsk, [w:] Polish Geological Institute Special Papers, vol. 11, 2004
 12. Iwona Pomian, Pomorskie dziedzictwo. Inwestycje morskie a ochrona podwodnego dziedzictwa archeologicznego, [w:] Cenne Bezcenne Utracone, nr 3-4, 2014
 13. Jarosław Kobyłecki, Sztuka korabnicza Słowian północno-zachodnich (VIII – pocz. XIII w.), J.&M. Kobyłeccy 2005
 14. Jerzy Litwin, The Puck Bay wrecks – an opportunity for a “Polish Skuldelev” [w:] Shipshape. Essay for Ole Crumlin-Pedersen, on the occasion of his 60th anniversary, Roskilde 1995
 15. Kazimierz Ślaski, Słowianie Zachodni na Bałtyku, Gdańsk 1969
 16. Konserwacja wczesnośredniowiecznej łodzi, [w:] Biuletyn Informacyjny CMM w Gdańsku Nr 11 (56) listopad 2007
 17. Marek Jagodziński, Truso. Między Weonodlandem a Witlandem, Elbląg 2010
 18. Marek Jagodziński, Zagadnienie obecności Skandynawów w rejonie ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu, [w:] Pruthenia, tom IV, Olsztyn 2009
 19. Marek Krąpiec, Waldemar Ossowski, Badania dendrochronologiczne niektórych zabytków szkutnictwa średniowiecznego z pomorza wschodniego, [w:] 13. sesja Pomorzoznawcza. 2. Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, Gdańsk 2003
 20. Marian Rulewicz, Wrak szczecińskiej łodzi z IX, [w:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej  t. 2, red. Zofia Kurnatowska, Wrocław 1996
 21. Mieczysław Jusza, Wrak wczesnośredniowiecznej łodzi wydobytej z Dzwiny w okolicy Srebrnego Wzgórza w Wolinie, [w:] Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria, Tom IX, Szczecin 2012
 22. Mieczysław Prosnak, Czy łodzie słowiańskie były statkami pełnomorskimi?, [w:] Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, 26 /2, 1960
 23. Mieczysław Prosnak, Próba analizy wartości łodzi słowiańskich jako statków pełnomorskich, [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 9 /1, 1961
 24. Mieczysław Prosnak, Zachodnio-słowiańska sztuka korabnicza wczesnego średniowiecza, [w:] Materiały Zachodniopomorskie tom IX, Szczecin 1963
 25. Olivier Nakoinz, Das Wrack von Schuby-Strand bei Damp und der slawische Schiffbau, [w:] Jahrbuch der Heimatgemeinschaft des Kreises Eckernförde;  bd. 62, Eckernförde 2004
 26. Paulina Kubacka, Znaleziska średniowiecznych łodzi klepkowych znad jeziora Łebsko, [w:] Materiały Zachodniopomorskie, Tom XLVI, Szczecin 2000
 27. Przemysław Smolarek, Studia nad szkutnictwem Pomorza Gdańskiego w X–XIII wieku, Gdańsk 1969
 28. Tomasz Ważny, Badania dendrochronologiczne portu i osady w Wolinie, [w:] Instantia est mater doctrinae, Szczecin 2001
 29. Tomasz Ważny, Dendrochronologia obiektow zabytkowych w Polsce, Gdańsk 2001
 30. Waldemar Ossowski, Marek Krąpiec, Problemy datowania bezwzględnego najstarszych zabytków szkutniczych z terenu Polski metodą dendrochronologiczną, [w:] Przegląd Archeologiczny, Tom 47, Wrocław 1999
 31. Waldemar Ossowski, Marek Krąpiec, Wraki tolkmickie w świetle ostatnich badań, [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 4, 2003
 32. Waldemar Ossowski, Pierwsze bałtyckie statki handlowe i ich użytkownicy, [w:] W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku. Gdańsk 2016
 33. Waldemar Ossowski, Przemiany w szkutnictwie rzecznym w Polsce. Studium archeologiczne, Gdańsk 2010
 34. Waldemar Ossowski, Wyniki ostatnich badań wczesnośredniowiecznych łodzi w Polsce, [w:] Stan I potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później, Toruń-Wrocław-Warszawa 2006
 35. Waldemar Ossowski, Z badań nad wrakami fromborskimi, [w:] Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam, Warszawa 2009
 36. Władysław Fillipowiak, "Żywot" statku wczesnośredniowiecznego, [w:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej. T. 2, red. Zofia Kurnatowska, Wrocław 1996
 37. Władysław Garczyński, Transport i konserwacja wczesnośredniowiecznej łodzi ze wsi Czarnowsko, pow. Lębork, [w:] Materiały Zachodnio-pomorskie, Tom IV, Szczecin 1958
 38. Władysław Goliński, Dawne budownictwo okrętowe powiatu Słupskiego, Ustka 2008
 39. Wojciech Filipowiak, Statek z Kamienia Pomorskiego jako źródło do badań wczesnośredniowiecznej żeglugi u ujścia Odry, [w:] Wolińskie Spotkania Mediewistyczne – Ekskluzywne Życie, Dostojny Pochówek, 2011
 40. Wojciech Fillipowiak, Statek z Kamienia Pomorskiego, [w:] Ekskluzywne życie - dostojny pochówek : w kręgu kultury elitarnej wieków średnich, red. Marian Rębkowski, Wolin 2011
 41. Wojciech Szulta, Badania podwodnych struktur archeologicznych zalegających w Zatoce Puckiej, przeprowadzone w latach 1990-1992, [w:] Nautologia 1-2, Gdynia 2002
wręgi łodzi wczesnośredniowiecznych z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Komentarze

Popularne posty