On the road again

Sytuacja podobna do tej w Pomarzankach, tylko, że w tym wypadku nie dwór a osada. 20 kilometrów od centrum Poznania. Nie znaleźliśmy odpowiedzi na pytanie kiedy i dlaczego wieś opustoszała. Uchował się przydrożny krzyż i ruiny domostw, dziś zamieszkałe przez zwierzęta.
  
Znaczy się, wróciliśmy do grodziskowania. 

opuszczona wieś Skorzęcin - krzyż

opuszczona wieś Skorzęcin - ruiny domów

Dwie niedziele temu wyprawiliśmy się do nieistniejącej wsi Skorzęcin celem odnalezienia grodziska stożkowego oznaczonego jako Pruszewiec stanowisko 1. Zadanie nie było trudne - obiekt zlokalizowany jest na szczycie bezimiennego wzgórza na wschód od dawnego siedliszcza. 

Mocno porośnięty tarniną (polecamy zwiedzać wyłącznie w porze bezlistnej) stożek zachowany jest bardo dobrze. Średnica podstawy ok 30 m, wysokość ok 5 m. Plateau charakteryzuje się brakiem wklęśnięcia - śladzie po wieży obronno-mieszkalnej. W połączeniu z informacją jaką znajdujemy w tomie VI Studiów i Materiałów do Osadnictwa Wielkopolski Wczesnohistorycznej, mówiącą o braku materiału zabytkowego w wykopie sondażowym, wnioskujemy, iż inwestycja mogła nie zostać dokończona  

grodzisko stożkowe Pruszewiec/Skorzęcin

średniowieczne grodzisko stożkowe Pruszewiec/Skorzęcin

średniowieczne grodzisko stożkowe Pruszewiec/Skorzęcin - plateu grodziska

średniowieczne grodzisko stożkowe Pruszewiec/Skorzęcin

średniowieczne grodzisko stożkowe Pruszewiec/Skorzęcin

średniowieczne grodzisko stożkowe Pruszewiec/Skorzęcin - panorama

Komentarze

Popularne posty